KK MED s.r.o.

Vitajte na stránkach CT pracoviska KK MED s.r.o. Žilina

POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIA (CT)

MSCT prístroj SIEMENS Somatom Emotion

OZÓNOTERAPIA

MSCT prístroj SIEMENS Somatom Emotion

ELEKTROMYOGRAFIA (EMG)

Elektromyografické vyšetrenia