CT počítačová tomografia

Vykonávané vyšetrenia, zoznam vyšetrení, spôsob objednávania, výsledky vyšetrenia

CT pracovisko

CT pracovisko KK MED, má nainštalovaný moderný MSCT prístroj firmy SIEMENS, Somatom Emotion. Personálne je pracovisko vybavené skúsenými zdravotníckymi pracovníkmi v tomto odbore.

Vykonávané vyšetrenia

CT Somato Emotion je nizkodávkový rontgenový CT prístroj, ktorým vykonávame podľa idikácie a typu vyšetrenia:

  1. natívne vyšetrenia bez podania kontrasnej látky s 3D rekonštrukciami
  2. kontrasné vyšetrenia s podaním kontrasnej látky intravenózne (aplikácia do žily na hornej končatine)

Zoznam vyšetrení

  • CT vyšetrenie mozgu, prínosových dutín, uší, krku, chrbtice, hrudníka, brucha, malej panvy, skeletu, kĺbov
  • CT angiografické vyšetrenia: pečene, sleziny, hrudnej a brušnej aorty, ciev dolných a horných končatín

Vyšetrenie prebieha v tzv. kontrolovanom pásme, kde sa musia dodržiavať stanovené hygienické predpisy. Počas vyšetrenia je pacient vystavený rádioaktívnemu žiareniu, ktorého množstvo v porovnaní s diagnostickým prínosom je neopodstatnené – v zmysle bunkového poškodenia žiarením. Vyšetrenie nemá invazívny charakter a nie je bolestivé.

Vyšetrenie je kontraindikované, čiže nemôže sa vykonávať tehotným ženám.

Spôsob objednávania

  • objednávať pacientov na našom CT môžete telefonicky, osobne prípadne mailom na: kk.neuro.kkmed@gmail.com
  • objednávanie záleží podľa toho, ktorý orgán, či oblasť bude vyšetrená
  • čakacia doba je maximálne do jedného týždňa – akútne stavy vykonávame ihneď

Výsledky vyšetrenia

Výsledky vyšetrenia sú k dispozícii v ten istý deň do 1 hodiny, najneskôr (pri zdĺhavejšom a zložitom popise), na ďalší deň. K popisu automaticky dostanete CD nosič.

Zmluvné poisťovne

KK MED, s.r.o. Žilina, ako neštátne zariadenie je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní.

CT počítačová tomografia
KK MED, s.r.o. Žilina
KK MED, s.r.o. Žilina