Ozónoterapia

Ozónoterapia

Aplikácia medicínskeho ozónu k medzistavcovej platničke pod CT kontrolou.

Ošterenie sa prevádza ambulantou formou. Pacient po aplikácii ostáva na sledovanie na dennom neurologickom stacionári v dĺžke trvania cca do 2 hodín. Táto metóda sa môže opakovať (cca po mesiaci až 6-tich týždňoch). Ozón sa vyznačuje svojim analgetickým, protizápalovým účinkom, pôsobí proti opuchu, zlepšuje prekrvenie tkanív a zlepšuje ich regeneračnú schopnosť. Toto ošetrenie skracuje dobu práceneschopnosti, urýchľuje návrat pacienta do práce a eliminuje operačné riešenie poškodenej medzistiavcovej platničky.

Ozónoterapia s kolagénom

Aplikácia medicínskeho ozónu v kombinácii s kolagénom k medzistavcovej platničke pod CT kontrolou.

Ide o kombinovanú aplikáciu ozónu spolu s kolagénom, čím sa dosiahne efektívnejší výsledok ako pri ozónoterapii. Prevádza sa za rovnakých podmienok ako ozónoterapia iba sa k ozónu ešte aplikuje kolagén špeciálne upravený pre aplikáciu na krčnú, hrudnú a driekovú chrbticu. Kolagén je bielkovina, ktorá je súčasťou medzistavcovej platničky. Touto dvojkombináciou sa dosiahne regenerácia a zlepšenie funkcie kolagénových vlákien, a zmenšenie objemu medzistavcovej platničky.

Podanie vlastnej krvnej plazmy v kombinácii s ozónom a kolagénom

Podanie vlastnej krvnej plazmy v kombinácii medicínskeho ozónu s kolagénom k medzistavcovej platničke pod CT kontrolou.

Podáva sa najmä pri osteoartróze (nezápalové ochorenie kĺbov a chrbtice) okolo platničiek, pri degeneratívnom ochorení medzistavcových platničiek a degeneratívnych zmenách chrupaviek medzi stavcami. K ošetreniu sa okrem ozónu a kolagénu pridáva aj vlastná plazma, u ktorej sa využíva protizápalový a regeneračný účinok rastových faktorov a aktivovaných krvných doštičiek, ktorých sa jej počet špeciálnou úpravou znásobí.

CT počítačová tomografia
KK MED, s.r.o. Žilina