Príprava na vyšetrenie

Prisbeh vyšetrenia

Príprava pred ozonoterapiou a jej priebeh

Lieky ktoré pacient užíva trvalo si môže pred ozónom užiť.

1,5 hodiny pred zákrokom je potrebné byť nalačno, príjem tekutín nie je obmedzený.

Zákrok prebieha v ľahu pacienta na bruchu, ozón sa aplikuje injekčne, miesto vpichu sa ošetruje lokálnym anestikom. Celý proces sa zaznamenáva na monitore CT zariadenia. Zobrazovacia technika umožňuje presnú identifikáciu problemového miesta a kontrolu samotného výkonu, ktorý trvá cca 15 – 20 minút. Po aplikácii je pacient sledovaný na neurologickom stacionári. Pacientovi sa po zákroku odporúča kľudový režim. Je vhodné, aby ho sprevádzala spievodná osoba, nemal by šoferovať ani cestovať MHD.

Špecialna príprava nie je potrebná.

CT počítačová tomografia