Personál

Lekári a zdravotné sestry

CT – počítačová tomografia / Ozónoterapia

Adrian Košša

rádiologický technik

MUDr. Radoslav Paďha

lekár – rádiológ

Neštátna neurologická ambulancia / Neurologický stacionár

MUDr. Katarína Karašinská

lekár

MUDr. Vladimír Labaj

lekár

Zdravotné sestry

Andrea Šramová

zdravotná sestra

Anna Šullová

zdravotná sestra

Martina Šelbická

zdravotná sestra

Miroslava Maleczová

zdravotná sestra